Week van Gebed 2013: ‘Wandelen met God’

Geschreven op:8 januari 2013
Reacties gesloten

Van 20 tot 27 januari 2013 doen ook de kerken in Elburg weer mee aan de Week van Gebed. Elke dag is er een interkerkelijke gebedsbijeenkomst, steeds op een andere locatie. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen.

De Week van Gebed, die elk jaar in januari wordt georganiseerd, is een initiatief van de Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken. In het hele land komen christenen bij elkaar om te bidden voor elkaar, voor ons land en voor de nood in de wereld. Ook de eenheid van de kerken is een belangrijk punt van gebed. In 2013 is het thema van de samenkomsten ‘Wandelen met God’. Dit thema is gekozen door christenen in India. Met het thema wordt verwezen naar de oproep van de profeet Micha om te midden van corruptie, onrecht en machtsmisbruik, toch Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan (Micha 6:8) De gebedssamenkomsten in Elburg beginnen net als vorig jaar met een jongerenactiviteit op zaterdag 19 januari: Prayer Night, in Rehoboth, Bloemstraat 18; vervolgens op maandag 21 januari in het Huis van Gebed, Bloemstraat 18; dinsdag 22 januari in de Gereformeerde Kerk van Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 84; woensdag 23 januari bij Evangelisch Centrum De Fontein in ’t Harde in MFC Aperlo; donderdag 24 januari bij de Hervormde Gemeente Elburg in de Oosterkerk, Klaverplein 2; vrijdag 25 januari in de Vrije Evangelische Gemeente in Elburg, Boterbloem 15; zaterdag 26 januari bij de Protestantse Gemeente, Bovendwarsweg 2 in ’t Harde. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en zullen maximaal een uur duren, met uitzondering van de Prayer Night, die om 19.30 uur begint.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of www.prayernight.nl; of mail naar jswager@filternet.nl.

Sorry, het reactieformulier is momenteel gesloten.